Resultaten verkeerscontrole 14 januari 2023

Op zaterdag 14 januari hielden we een verkeerscontrole, waarbij 1 bestuurder een positieve ademtest aflegde. Verder werden nog 26 onmiddellijke inningen uitgeschreven, voor verschillende verkeersinbreuken.

#samendoenwehetbeter #verkeersveiligheid

verkeersresultaten 14 januari 2023