Rekrutering

Je kan met al jouw vragen terecht bij Jobpol, de website waar de Geïntegreerde Politie mensen rekruteert en je kan inschrijven voor de selectieproeven. Hier krijg je ook al enkele antwoorden op je vragen.

Wil je liever eerst nog een gesprek aangaan met één van onze beroepenvoorlichters? Je kan ze opzoeken via de website van Jobpol. Je hoeft enkel de juiste gegevens in te geven: "Lokale Politie" - "Provincie Oost-Vlaanderen" en "Politiezone 5425-Vlaamse Ardennen" en je krijgt een lijst met alle contactpersonen van ons korps. Elke contactpersoon heeft zijn/haar eigen talenten en behoort toe tot een specifieke dienst (vb. Wijkdienst, Interventiedienst, enz.) binnen het korps.

Tip: Jobpol kan je ook terugvinden op Facebook en Twitter. Ook daar beantwoorden ze graag (én snel) al je vragen!

Selectievoorwaarden en proeven

Uniformfuncties

Voor alle politiefuncties organiseert de politie een objectieve en transparante selectieketting volgens een assessment center methode. Dit houdt in dat je als kandidaat een uitvoerige reeks proeven aflegt en dat je telkens voor een proef moet slagen om te kunnen doorstoten naar een volgende proef. Deze selectieproeven zijn gespreid over vier dagen in een periode van drie tot zes maanden die volgen op je kandidaatstelling.

De selectieketting is als volgt opgebouwd:

Afhankelijk van de graad waarvoor je solliciteert (gespecialiseerd hoofdinspecteur en/of commissaris), wordt er een bijkomende proef georganiseerd.

Doorheen het selectieproces wordt eveneens gepeild of je van onberispelijk gedrag bent, d.w.z. dat de politie nagaat of je gedrag wel in overeenstemming is (geweest) met de eisen van een job als politieman of -vrouw. Zo vindt bv. een onderzoek naar de antecedenten en naar de omgeving plaats.

Het is pas als je twee groene lichten krijgt (op het selectieproces en op de beoordeling van het onberispelijk gedrag), dat je kan worden toegelaten tot de basisopleiding.

We onderscheiden in totaal 5 categorieën binnen de uniformfuncties, ook wel operationele functies genoemd:

  • Agent van politie
  • Beveiligingsagent
  • Inspecteur van politie
  • Hoofdinspecteur van politie
  • Commissaris van politie

Meer uitgebreide informatie (zoals de toelatingsvoorwaarden, selectiereglementen, enz.) over de verschillende uniformfuncties vind je hier.

Burgerfuncties

De politie is meer dan een grote familie van politiemensen met politietaken.

Ongeveer 20% van het politiepersoneel is tewerkgesteld in een burgerfunctie (CALog-personeelsleden). Dit zijn administratieve, ondersteunende of technische functies.

Voor alle burgerfuncties organiseert de politie een objectieve en transparante selectieketting. Dit houdt in dat je als kandidaat een uitvoerige reeks proeven aflegt en dat je telkens voor een proef moet slagen om te kunnen doorstoten naar een volgende fase.

De ketting is als volgt opgebouwd:

Binnen de groep van burgerpersoneelsleden onderscheiden we 4 niveaus:

  • Niveau A: adviseur (master/licentiaat of gelijkwaardig)
  • Niveau B: consulent (professionele bachelor of gelijkwaardig)
  • Niveau C: assistent (diploma/getuigschrift van 6 jaar voltijds secundair onderwijs)
  • Niveau D: bediende/arbeider (geen diplomavereiste)

De vacatures voor het burgerpersoneel vind je op de vacaturepagina van Jobpol. Je kan enkel solliciteren naar een openstaande betrekking via www.jobpol.be