Rekrutering

Je kan met al jouw vragen terecht bij Jobpol, de website waar de Geïntegreerde Politie mensen rekruteert en je kan inschrijven voor de selectieproeven. Hier krijg je ook al enkele antwoorden op je vragen.

Wil je liever een gesprek aangaan met één van onze beroepenvoorlichters? Je kan ze opzoeken op onze rekruteringssite. Je krijgt een lijst met alle contactpersonen van ons korps. Elke contactpersoon heeft zijn/haar eigen talenten en behoort toe tot een specifieke dienst (vb. Wijkdienst, Interventiedienst, enz.) binnen ons korps.

Selectievoorwaarden en proeven

Uniformfuncties

Deze proeven bestaan uit volgende onderdelen:

/

 

Interesse om je in te schrijven om aan jouw proeven te beginnen? Dit kan via www.jobpol.be

1.    Cognitieve vaardigheidsproef:

Hierbij wordt jouw intellectuele kennis en taalkennis geoordeeld. Deze proef duurt een halve dag.

2.    Sportproef:

Jouw conditie wordt hierbij gemeten doormiddel van een parcours met hindernissen.

3.    Persoonlijkheidsproef:

Het eerste deel is van thuis uit en bestaat uit een biografische vragenlijst, persoonlijkheidsvragenlijst, situationele beoordelingsproef en motivatievragenlijs.

De testdag zelf vindt plaats in Etterbeek. Dit is een semi-gestructureerd interview met een gekwalificeerd lid van de dienst rekrutering en selectie.

4.    Medisch onderzoek:

Medische vragenlijst en medische controle.

De lijst met medische criteria kan je hier vinden.

5.    Deliberatiecommissie

Een commissie zal bekijken of de kandidaat kan toetreden tot het basiskader

6.    Moraliteitscommissie

Door middel van en screening van veiligheidsparameters en antecedentenonderzoek wordt gekeken of het gedrag onberispelijk is en er geen risicofactoren aanwezig zijn. Dit loopt parallel met de deliberatiecommissie.Indien je als kandidaat geslaagd bent voor de deliberatie en moraliteitscommissie kom je 2 jaar op een wervingsreserve. Je kan nu opzoek gaan naar een zone.Eens je aanvaard wordt in een zone, kan je starten aan een politieschool.

 

Burgerfunctie

De politie is meer dan enkel en alleen politiemensen met politietaken. Er zijn ook personeelsleden tewerkgesteld in een burgerfunctie. Dit zijn administratieve, ondersteunende en technische functies.

Je kan niet spontaan solliciteren voor een burgerfunctie. Eens je gesolliciteerd hebt voor een functie zal je uitgenodigd worden voor een cognitieve proef en een geïnformeerde persoonlijkheidstest. Van de zone waar je solliciteerde zal je ook nog één of meerdere aanvullende proeven ontvangen.

Er zijn verschillende niveaus bij de burgerpersoneelsleden:

-    Niveau A: adviseur (master/licentiaat of gelijkwaardig)

-    Niveau B: consulent (professionele bachelor of gelijkwaardig)

-    Niveau C: assistent (diploma/getuigschrift van 6 jaar voltijds secundair onderwijs)

-    Niveau D: bediende/arbeider (geen diploma vereiste)

Vind een antwoord op jouw vragen via https://www.jobpol.be/nl/veelgestelde-vragen