Dienst gebiedsgebonden werking (verkeer, openbare orde, wijkwerking)

De dienst verkeer staat met bezorgdheid en permanente aandacht klaar voor:

  • een zo vlot en veilig mogelijk verkeer
  • inzet van mensen en middelen omleidingen en wegenwerken
  • correcte informatieverstrekking op het vlak van zowel de wegcode als gespecialiseerde verkeersthema's

Handhaving van de openbare orde is het vrijwaren en, indien nodig, herstellen van de openbare rust, de veiligheid en de gezondheid.

Het gaat hierbij niet enkel om handhaving van de openbare orde tijdens evenementen zoals betogingen, voetbalwedstrijden, lokale festiviteiten ...

De wijkwerking vormt de hoeksteen van onze gemeenschapsgerichte politiezorg. De politiezone Buggenhout-Lebbeke wil daarom komen tot een sterk uitgebouwde wijkwerking die, op basis van een grondige kennis van de wijken en in samenspraak met de inwoners en diverse andere partners, bijdraagt tot een veilige, leefbare woonomgeving voor iedereen.