Lokale recherche

De lokale recherche houdt zich bezig met opsporings- en gerechtelijke onderzoeken. Onderzoeken en opsporingen in het kader van o.a. woninginbraken, drugs, hormonen en financiële dossiers maken er de dagelijkse werking uit. Zo dragen ze bij tot een gepaste, efficiënte en effectieve aanpak van de lokale criminaliteit.

Hun activiteiten dragen in aanzienlijke mate bij tot de veiligheid binnen onze zone. Om gepleegde misdrijven op te helderen, gaan zij over tot ondervragingen, huiszoekingen en arrestaties. Kortom, alle onderzoeksverrichtingen die kunnen leiden tot de oplossing van een zaak. Zij worden ook belast met tal van opdrachten uitgaande van de onderzoeksrechters en/of de parketmagistraten.

Deze medewerkers dragen geen uniform. Zij vallen dan ook minder op in het straatbeeld.