Drugpreventie in de lagere school: M.E.G.A.-project

M.E.G.A. staat voor Mijn Eigen Goed Antwoord. Het is een preventieprogramma voor leerlingen van het laatste jaar basisonderwijs in samenwerking met onderwijs, leerlingenbegeleiding, ouders, politie, jeugdhulp en gezondheidszorg.  

Het hoofddoel van M.E.G.A. is kinderen in staat te stellen positieve en gezonde keuzes te maken voor zichzelf. Niet alleen voor lichamelijke gezondheid, maar voor het hele welzijn en welbevinden. M.E.G.A. besteedt veel aandacht aan het ontdekken en stimuleren van sociale vaardigheden die leerlingen helpen om die keuzes te maken. Leerlingen worden aangemoedigd om samen op zoek te gaan naar een zinvol perspectief. Het doel op lange termijn is jongeren in staat te stellen op elk vlak gezonde beslissingen te nemen, dus ook in verband met risicogedrag, genotsmiddelen, omgaan met informatie via het internet, sociale druk ... 

De M.E.G.A.-inspecteurs van ons politiekorps geven een aantal lessen in de klassen. Zij organiseren elk schooljaar een toneelvoorstelling gevolgd door een M.E.G.A.-fuif op het einde van het M.E.G.A.-project. Elke leerling ontvangt nadien een “getuigschrift van volharding”, ondertekend door de burgemeester en de M.E.G.A.-inspecteur. 

Het M.E.G.A.-preventieprogramma promoot gezond gedrag en het maken van gezonde keuzes. 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 052 46 83 83.