Directie Informatiebeheer

Siemenslaan 6
8020 Oostkamp

Telefoon

De Directie Informatiebeheer staat onder leiding van directeur Lien Vermeersch en omvat het lokaal informatiekruispunt, ICT, communicatie, strategische analyse en gemeentelijke administratieve sancties. 

  • Het Lokaal Informatiekruispunt zorgt voor de informatiedoorstroming binnen de politiezone. Ze brengen alle informatie samen en verwerken ze. Het lokaal Informatiekruispunt is onder meer verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole van de opgestelde processen-verbaal, de verzending en archivering van de PV’s, de seining en ontseining van op te sporen personen, voorwerpen en vervoersmiddelen, de correcte doorstroming van gegevens naar de Algemene Nationale Gegevensbank, het contact met andere politiezones, specifieke diensten van de federale politie en parketten.  
  • De ICT-medewerkers staan in voor het beheer van het informaticanetwerk en serverpark, de hard –en software en de uitvoering van informaticaprojecten voor administratieve en politionele toepassingen. Ze zijn tevens bevoegd voor het beheer van de vaste en mobiele telefonie binnen de politiezone.  
  • Het communicatieteam is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Ze voeden zowel de website als tal van sociale media kanalen.  
  • Een strategisch analist adviseert en ondersteunt de korpschef en de politiezone inzake beleids- en operationele keuzes. Ze staat in voor de opmaak van het zonaal veiligheidsplan en volgt de actieplannen, die hieruit voortvloeien, op. 
  • De 3 gemeenten en de politiezone werken samen in de strijd tegen overlast. Ze nemen dezelfde overtredingen, bestraft met gemeentelijke administratieve sancties (GAS), op in uniform politiereglement. De coördinatie en het opvolgen van de dossiers is een taak van de dossierbeheerders binnen de politie.