30? Bedankt! Veiligheid troef in de zone 30

Politiezone Het Houtsche en de 3 gemeenten Beernem, Zedelgem en Oostkamp willen samen de verkeersveiligheid in de zone 30 verhogen, in het bijzonder in schoolomgevingen en in fietszones. 

We zetten in op drie E's: Engineering of aangepaste weginfrastructuur, Education of sensibilisering en Enforcement (handhaving).  

zone 30, bedankt!

Campagne 30? Bedankt!

Met de campagne ’30 Bedankt!’ zetten we in op sensibilisering. We willen de weggebruikers enerzijds bewust maken om hun snelheid te beperken en hen anderzijds bedanken om zich aan de regels te houden. 

Sensibilisering

Via een artikel in het gemeentelijk infoblad van april 2024 willen we bevolking van Beernem, Oostkamp en Zedelgem sensibiliseren om zich aan de 30 km/uur te houden. 

 • Je ziet meer.

  In een zone 30 heb je gemengd verkeer: schoolkinderen, winkelende mensen, fietsers, voetgangers,….. Het is dus van groot belang dat je traag rijdt want dan zie je méér. Zo kan je altijd op tijd reageren en ongevallen vermijden.

 • Je staat sneller stil als je moet remmen

  Stel, je rijdt in een woonwijk en ongeveer 13 meter vóór je ogen rent plots een kind de straat op.

  • Rij je 30 km/uur en je remt onmiddellijk: dan sta je na 13 meter stil.
  • Rij je 50 km/uur en je remt onmiddellijk: dan sta je pas na 27 meter stil.
 • Een kwetsbare weggebruiker heeft veel meer overlevingskans

  Bij een ongeval aan 30 km/uur, zijn de gevolgen meestal minder zwaar dan bij een hogere snelheid. Hoe sneller je rijdt, hoe harder de klap.

Door de snelheid te verlagen, maken voertuigen een groot verschil voor de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Het wordt ook leefbaarder voor de buurt door minder geluidsoverlast, minder luchtvervuiling en bovenal meer leefkwaliteit.

Van 1 april t.e.m. 14 april 2024 vind je in de bebouwde kom van elke gemeente een tekstkar met een sensibiliserende boodschap. Hiermee willen we de weggebruikers bewust maken om zich aan de snelheid te houden. Diegenen die zich reeds aan de snelheid houden, wensen we te bedanken.

Handhaving als sluitstuk

Politiezone Het Houtsche houdt vanaf 15 april 2024 gerichte flitscontroles in de zone 30 van de 3 gemeenten. 

Wanneer men zich niet aan de snelheid houdt in een zone 30 dan stijgt de boete per kilometer. 

Aan 45 km/uur betaal je 35 euro, aan 50 km/uur al 97 euro, aan 55 km/uur 152 euro en aan 60 km/uur betaal je 207 euro. 

Vanaf meer dan 20 km/uur kan dit gepaard gaan met een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs of een verval van het recht tot sturen.