Beter voorkomen, dan genezen !

Deze 'donkere' periode van het jaar gaat jammergenoeg gepaard met een stijging van het aantal inbraken. 

Beter voorkomen dan genezen is de boodschap. Je kan als burger je steentje bijdragen door in te zetten op preventie.

stijging inbraken

Politiezone Het Houtsche is alert en waakzaam door:

  • De klok rond te patrouilleren op de inbraakgevoelige locaties;  
  • Het organiseren van preventieve acties en controles op belangrijke verkeersassen, veelal in samenwerking met omliggende zones en de federale politie.