Nieuws

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die u getroffen hebt voor uw vertrek en bij uw aankomst in het buitenland, is het nog altijd mogelijk dat u uw documenten verliest of dat u slachtoffer wordt van diefstal. Dankzij de volgende tips, zal u in zo'n geval efficiënt kunnen reageren en bijkomende problemen vermijden.

Zaterdag 3 augustus 2013 werd een controle-actie uitgevoerd in kader van de gordelcampagne & zomer BOB-campagne van het BIVV.

In kader van de actie-zomerBOB voerde de verkeerscel op zaterdag 20/07/2013 tussen 06.30uur en 11.00uur een alcoholcontrole uit.

Op maandag 8 juli 2013 organiseerde de Politiezone Het Houtsche, in samenwerking met FOD Mobiliteit, een actie gericht naar lichte vrachtauto's die actief zijn in de transportsector.

Sinds 2009 kan u in de politiezone Het Houtsche voor kleine zaken van overlast zoals hondenpoep, sluikstorten en dergelijke een GAS-boete in de bus krijgen.