Je gaat niet akkoord met de boete?

Je kan bezwaar aantekenen via het antwoordformulier dat je terugvindt op de achterzijde van één van de twee exemplaren van het proces-verbaal dat je werd toegestuurd.

Wens je een parkeerboete blauwe zone betwisten? Hiervoor kan je bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Meer info hieromtrent kan je vinden op de websites van onze 3 gemeenten Beernem, Oostkamp en Zedelgem.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Het Houtsche via het contactformulier of telefonisch via 050 82 08 00.