Federale Politieraad (FPR)

De Federale Politieraad verleent advies aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, onder andere over het ontwerp van het Nationaal Veiligheidsplan (NVP) waarvan het de uitvoering geregeld evalueert.

De Federale Politieraad is eveneens belast met de globale evaluatie van de werking en de organisatie van de Federale Politie en van de diensten van de Lokale Politie, in het bijzonder op basis van een jaarlijks rapport opgesteld door de Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie (AIG).  

De Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie is een effectief lid van de Federale Politieraad.

  • Click hier voor meer info’s over de Federale Politieraad