Het Dagelijks Bestuur

Een nieuw Dagelijks Bestuur sinds 21 september 2021.

Bij de verkiezingen van 21 september 2021 en van 12 september 2023 hebben de effectieve leden van de Algemene Vergadering in het geheim gestemd voor hun gewestelijke vertegenwoordiger (Vice-voorzitter) en zijn of haar plaatsvervanger, alsmede voor de Voorzitter.  De Vootzitter kiest ook zijn eigen plaatsvervanger, de "eerste Vice-voorzitter".