Justipol

De samenstelling van "JUSTIPOL" wordt geregeld door de Wet van 26 maart 2014 houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten ingevoerde artikel 8 quater.

Dit nieuwe platform komt in de plaats van de overlegvergaderingen tussen het College van Procureurs-generaal en de Geïntegreerde Politie.

Het overlegplatform Justipol is samengesteld uit :

  • de leden van het college van procureurs-generaal;
  • de federale procureur;
  • de Voorzitter van de Raad van procureurs des Konings;
  • de leden van het directiecomité van de Federale Politie;
  • de voorzitter en de vice-voorzitters van de Vaste Commissie van de Lokale Politie of hun afgevaardigden.

Het overlegplatform Justipol vergadert ten minste één maal per semester en is onder meer belast met het versterken van de gezamenlijke strategie en de samenwerkingsmodaliteiten tussen de gerechtelijke overheden en de Geïntegreerde Politie.

Het formuleert ook, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken, aanbevelingen betreffende aangelegenheden van gemeenschappelijk belang die behoren tot de bevoegdheden van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken.