Wettelijk kader

Het Koninklijk Besluit van 13 mei 2017 richt, in uitvoering van artikel 8quinquies van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) op en regelt tevens de samenstelling en werking ervan.

Het desbetreffende Koninklijk Besluit van 13 mei 2017 kan worden geraadpleegd op de website van het Belgisch Staatblad.

In september 2018 werd dit Koninklijk Besluit aangevuld met het huishoudelijk reglement.