De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering van de Vaste Commissie van de Lokale Politie bestaat uit achttien korpschefs van de Lokale politiezones en vier waarnemers.

De aanwezige leden op de Algemene Vergadering dd 21 09 21

De Algemene Vergadering van de Vaste Commissie van de Lokale Politie is als volgt samengesteld:

  1. stemgerechtigde leden: achttien korpschefs van de Lokale Politie, kozen voor vier jaar
  2. waarnemers met raadgevende stem:
  • de Directeur-generaal van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken of zijn afgevaardigde,
  • een lid van het Technisch en Administratief Secretariaat Binnenlandse Zaken,
  • een lid van het Technisch en Administratief Secretariaat Justitie,
  • de Voorzitter van de Raad van burgemeesters of zijn afgevaardigde.

De Commissie kan, overeenkomstig haar Huishoudelijk Reglement, deskundigen vragen deel te nemen aan haar werkzaamheden. Deze deskundigen hebben geen stemrecht.

De vergaderingen van de Commissie worden gehouden in de lokalen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Handelsstraat 96, 1040 Brussel.  De Voorzitter kan evenwel een andere plaats bepalen.

De vergaderingen van de Algemene Vergadering van de Vaste Commissie van de Lokale Politie zijn niet openbaar.