Het Vast Secretariaat

Een dagelijks team.

Om de Vaste Commissie van de Lokale Politie de nodige ondersteuning te bieden, werd bij Koninklijk Besluit van 23 december 2008 een Vast Secretariaat opgericht en gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 13 mei 2017.  De werkwijze is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement van 14 september 2018.

Dit Vast Secretariaat bestaat uit een team van Beleidsadviseurs en administratieve ondersteuning.

De gedefinieerde gebieden worden binnen dit beleidsteam verdeeld en ten minste om de vier jaar aangepast aan de behoeften van het moment.  Elke Beleidsadviseur is verantwoordelijk voor de opvolging van dossiers of projecten en de voorbereiding van het beleid.