en nog...

In de nieuwe politieorganisatie heeft de wetgever verschillende adviesorganen, welke de dualiteit van de politiestructuren weerspiegelen en het geïntegreerde karakter ervan garanderen, voorzien.

In de nieuwe politieorganisatie heeft de wetgever verschillende adviesorganen, welke de dualiteit van de politiestructuren weerspiegelen en het geïntegreerde karakter ervan garanderen, voorzien.

In tegenstelling tot de Federale politieraad en de Raad van Burgemeesters heeft de Vaste Commissie van de Lokale Politie een officieel karakter. De Vaste Commissie van de Lokale Politie brengt adviezen uit in alle domeinen die betrekking hebben op of een impact hebben op de Geïntegreerde Politie en in het bijzonder op de Lokale Politie, samen met de Federale Overheidsdiensten, de kabinetten, de gewesten, de Lokale politiezones, enz.

Naast strategische adviezen heeft de Vaste Commissie van de Lokale Politie specifieke verantwoordelijkheden gekregen door wetten en decreten, zoals:

Het voorstellen van assessorkandidaten in de Tuchtraad,

  • voordragen van een Korpschef als lid van een Federale politieraad
  • voorstellen van leden van de Lokale Politie voor detachering bij de directies en diensten van de Federale Politie,
  • Kandidaten voordragen voor de samenstelling van verschillende commissies/commissies zoals de nationale selectiecommissie voor lokale politieambtenaren.