en nog...

De wetgever heeft in de nieuwe politieorganisatie verschillende adviesorganen voorzien die tegelijkertijd de tweeledigheid van de politiestructuren weerspiegelen en het geïntegreerd karakter ervan waarborgen.

De wetgever heeft in de nieuwe politieorganisatie verschillende adviesorganen voorzien die tegelijkertijd de tweeledigheid van de politiestructuren weerspiegelen en het geïntegreerd karakter ervan waarborgen.

In tegenstelling tot de federale politieraad en de Raad van Burgemeesters is de Vaste Commissie van de Lokale Politie ambtelijk. De Vaste Commissie van de Lokale Politie adviseert in alle domeinen en thema's die betrekking hebben of een weerslag hebben op de Geïntegreerde Politie en in het bijzonder op de Lokale Politie en dit met de Federale overheidsdiensten, kabinetten, gewesten, de Federale Politie, enz.

Buiten een algemene strategisch adviesverlening hebben wetten en besluiten aan de Vaste Commissie van de Lokale Politie specifieke bevoegdheden opgedragen zoals :

  • Voorstellen van kandidaten bijzitters in de Tuchtraad
  • Voordragen van een korpschef als lid van de Federale politieraad
  • Voordragen van leden van de Lokale Politie voor een detachering in de directies en diensten van de Federale Politie
  • Voordragen van kandidaten ter samenstelling van diverse commissies zoals bijvoorbeeld in de nationale selectiecommissie voor officieren van de Lokale Politie