Algemeen contactpunt

Handelsstraat 96
1040 Brussel

Aandacht:

De Vaste Commissie van de Lokale Politie is geen operationele dienst maar een ambtelijk orgaan.

Voor dringende politiehulp dient u het algemeen noodnummer 101 te vormen, voor niet dringende politiehulp kan u terecht bij uw lokale politiezone: www.politie.be.

Het Secretariaat van de Vaste Commissie van de Lokale Politie heeft een algemeen contactpunt met telkens een beleidsadviseur per domein.