Overlegorganen

De Vaste Commissie van de Lokale Politie is betrokken bij verschillende overlegorganen zoals het Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie of de Federale Politieraad.