Diensten

De Vaste Commissie van de Lokale Politie is geen operationele dienst maar een ambtelijk orgaan.
Voor dringende politiehulp dient u het algemeen noodnummer 101 te vormen, voor niet dringende politiehulp kan u terecht bij uw Lokale politiezone: www.politie.be.

De zetel van de Commissie is gevestigd op het adres van het secretariaat :

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie voor het Veiligheids- en Preventiebeleid
Secretariaat van de Vaste Commissie van de Lokale Politie
Handelsstraat, 96, 1040 Etterbeek

Het Secretariaat van de Vaste Commissie van de Lokale Politie heeft een algemeen contactpunt met telkens een beleidsadviseur per domein.