Je wil een bewonerskaart aanvragen?

Iedere natuurlijke persoon die in Genk of Bree gedomicilieerd is, in een residentiële woonwijk die gelegen is binnen een blauwe zone, kan een bewonerskaart aanvragen. Deze kaart laat toe dat een wijkbewoner zijn voertuig binnen een aanvaardbare afstand van zijn woning, op het openbaar domein parkeert. De aanvrager moet het bewijs leveren dat hij in deze zone gedomicilieerd is. Hij moet ook bewijzen dat het voertuig op zijn of haar naam is ingeschreven. Betreft het een leasingvoertuig, kan hiervoor een bewijs van het bedrijf dat u hoofdbestuurder bent, gebruikt worden.

De bewonerskaart kan enkel gebruikt worden voor het voertuig waarvan de nummerplaat op de kaart vermeld staat.

Site Genk:

Een bewonerskaart kan aangevraagd worden, online via www.parkeren.be/genk of in de parkingshop in Genk.

Per adres worden de eerste twee bewonerskaarten gratis verdeeld, vanaf een derde kaart betaalt men 100 euro per jaar, per kaart.

Site Bree:

Zodra de werken op het traject van de Grauwe Torenwal op de kleine ring voltooid zijn, gaat de blauwe zone in Bree opnieuw uitbreiden. Vanaf dan zal men beschikken over een volledig geautomatiseerd systeem voor de centrumbewoners. Tot dan blijft de huidige bewonerskaart -met daarop de uiterste geldigheidsdatum 31 december 2016- gewoon gelden. Je hoeft deze dus niet gaan verlengen. Mensen die de komende tijd in het centrum komen wonen, moeten zich wel nog laten registreren. Men vraagt om tot eind dit jaar de bewonerskaart 2016 steeds zichtbaar achter de voorruit te plaatsen.

Wie over meer dan één parkeerkaart per wooneenheid wil beschikken, betaalt daarvoor 150 euro per jaar per kaart.

Meer info op 089/84.85.23.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089 39 14 10.