Hoe moet je een wapen bewaren?

De belangrijkste wijziging ten opzichte van 1997 is dat er een getrapt systeem van veiligheidsvoorwaarden wordt ingevoerd voor particulieren. Naarmate een particulier meer wapens bewaart, moet hij aan strengere veiligheidsvoorwaarden voldoen.

Algemene veiligheidsmaatregelen (gelden altijd):

 1. de wapens zijn ongeladen
 2. de wapens en de munitie worden steeds buiten het bereik van kinderen bewaard
 3. de wapens en de munitie zijn niet ogenblikkelijk samen toegankelijk
 4. de wapens en de munitie worden bewaard op een plaats die geen uiterlijk kenteken draagt dat er zich een wapen of munitie bevindt
 5. het is verboden langer dan noodzakelijk werktuigen die een inbraak kunnen vergemakkelijken achter te laten in de nabijheid van de plaatsen waar wapens worden bewaard.
   

1 tot 5 wapens:

Naast de algemene veiligheidsvoorwaarden moet je minstens één van de volgende maatregelen nemen:

 • het aanbrengen van een veiligheidsslot
 • het wegnemen en apart bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel
 • het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt.
   

6 tot 10 wapens:

Naast de algemene veiligheidsvoorwaarden moet je de vergunningsplichtige wapens bewaren in een slotvaste en in een uit stevig materiaal gemaakte wapenkast, die niet gemakkelijk kan worden opengebroken en die geen uiterlijk kenteken draagt dat ze een wapen of munitie bevat.
 

11 tot 30 wapens:

Naast de vijf algemene veiligheidsvoorwaarden moet je de vergunningsplichtige wapens bewaren in een daarvoor ontworpen wapenkluis. Deze moet gesloten worden met een mechanisme dat enkel kan worden geopend met behulp van een elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning. De wapenkluis en de munitie bevinden zich in een ruimte waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk afgesloten zijn. De sleutels van de wapenkluis en die van de ruimte waarin de wapenkluis en de munitie zich bevinden, worden niet op de sloten gelaten. Ze bevinden zich steeds op een veilige plaats - buiten het bereik van kinderen en derden - waar alleen de eigenaar gemakkelijk toegang tot heeft.
 

+ 30 wapens:

In dit geval moet je, zoals vroeger, voldoen aan de technische veiligheidsvoorwaarden van klasse G uit het KB (zie tekst van het KB).
OPGELET: om te bepalen onder welke categorie je valt moeten steeds alle vergunningsplichtige vuurwapens die op jouw adres worden opgeslagen in rekening worden gebracht (vb. Indien twee samenwonende personen elk 4 vergunningsplichtige vuurwapens bezitten, worden er 8 vergunningsplichtige vuurwapens opgeslagen op het adres en val je voor de veiligheidsvoorwaarden onder de categorie "van 6 tot 10 vergunningsplichtige vuurwapens").

 

Bron: http://www.limburg.be/Limburg/wapenwet/Actuele-informatie/Informatiepagina-s/Een-wapen-bewaren-(24-april-2009)?highlight=wapens

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089 39 14 10.