Laatste nieuws

Juist parkeren = iedereen respecteren!

Met het oog op de bescherming van de zwakke weggebruikers (de fietsers en voetgangers) werden bij de hernieuwing van de Markt een aantal voetgangerszones ingericht. Op die manier kunnen zij zich op een veilige manier over een groot gebied van de Markt bewegen zonder gehinderd te worden door het doorgaand autoverkeer.