Bestuur

Het bestuur van onze politiezone is toevertrouwd aan de korpschef, het politiecollege, de politieraad en de zonale veiligheidsraad.