Visie - Missie - Waarden

Hier vind je de visie - missie - waarden van onze politiezone terug.

Missie

De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem wil maximaal bijdragen tot een veilige leefomgeving.

Visie

De politiezone Deinze-Zulte-Lievegem wil onze samenleving een politiezorg op maat aanbieden met oog voor verbetering en vernieuwing.

Waarden

De deontologische code geldt natuurlijk als richtbaken voor alle medewerkers van de geïntegreerde politie. Vooral de vier algemene basiswaarden loyauteit, integriteit, dienstverlening (professioneel en respectvol) en onpartijdigheid genieten hierbij onze bijzondere aandacht.

Omdat het welslagen van onze eigen visie en missie echter ook steunt op de inzet van elke individuele medewerker van onze politiezone, gelden bovendien volgende vier specifieke waarden als leidraad voor ons denken en handelen:

Positieve ingesteldheid

Wij moedigen elkaar aan bij elke nieuwe uitdaging. Wij staan positief tegenover nieuwe en creatieve ideeën die onze dienstverlening kunnen bevorderen.

Respect

Respect is de juiste houding en attitude aannemen. Wij zijn integer, loyaal en onpartijdig. We tonen zin voor verantwoordelijkheid en zijn dienstverlenend ingesteld. Vanuit wederzijds respect en waardering bevorderen we de interne relaties en dragen we bij tot welzijn op het werk.

Eerlijkheid

Wij bouwen aan een kwaliteitsgerichte organisatie in een sfeer van openheid en wederzijds vertrouwen. Wij leggen loyaal verantwoording af aan de burger en aan de overheden.

Teamwork

Wij werken resultaatgericht samen in elke situatie, waarbij wij succes en ontgoocheling delen. Wij profileren ons als één geheel met als doel bij te dragen tot de bescherming en de ontwikkeling van de maatschappij.