Laatste nieuws

Foto eedaflegging

Op 2 mei ondertekende de Koning het KB van de aanwijzing voor het mandaat van korpschef van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem. Het mandaat werd toegewezen aan Eerste Hoofdcommissaris Benny Van Wabeke. Het mandaat van korpschef vangt aan na de eedaflegging. Deze vond plaats op 22 mei in aanwezigheid van het politiecollege.