Directie Ondersteuning

De directie Ondersteuning staat onder leiding van de secretaris/directiehoofd Ondersteuning en omvat de dienst Personeel en de dienst Logistiek & Financiën.

Secretaris

De secretaris van de politiezone staat de korpschef bij in zijn administratief takenpakket. Hij werd bovendien aangesteld als secretaris van de politieraad, het politiecollege, de zonale veiligheidsraad en het basisoverlegcomité. Hij is ook het directiehoofd van de directie Ondersteuning.

Directiehoofd Ondersteuning

Het directiehoofd Ondersteuning verzekert de algemene leiding van de directie. De taken omvatten onder meer:

 • Initiatieven voorstellen om de interne dienstverlening te verbeteren.
 • Sturen en opvolgen van diverse beleidsplannen in het korps.
 • Toezicht op een kwaliteitsvolle dienstverlening in de domeinen Personeel en Logistiek & Financiën.
 • Contacteer het directiehoofd Ondersteuning

Dienst Personeel

De dienst Personeel staat binnen onze zone o.a. in voor volgende domeinen:

 1. Rekrutering en selectie
 2. Opleidingen
 3. Evaluatie
 4. Arbeidsongevallen
 5. Weddes, toelagen en vergoedingen

Dienst Logistiek & Financiën

De dienst Logistiek & Financiën staat binnen onze zone o.a. in voor volgende domeinen:

 1. Boekhouding
 2. Beheer en bestellingen van functiekledij
 3. Beheer van voertuigenpark
 4. Infrastructuur
 5. Opmaak aankoopdossiers