Contactgegevens

Om een vlotte communicatie te verwezenlijken wordt aan de pers en de persmagistraten gevraagd om contact op te nemen via het nummer 0470 88 42 16. Je wordt dan automatisch doorverbonden met de persverantwoordelijke van dienst. Voor algemene vragen kan je eveneens een e-mail sturen naar pz.deinzezultelievegem.communicatie@police.belgium.eu .