Directie Operaties

De directie Operaties staat in voor de planning en de coördinatie tussen de verschillende operationele diensten. De directie Operaties bestaat naast de algemene leiding uit volgende diensten:

Dienst Wijkwerking & Onthaal

De dienst Wijkwerking vormt de basis van de politiezorg. De wijkinspecteurs proberen in de verschillende wijken te zorgen voor orde, rust en veiligheid. Zij zijn het gezicht en aanspreekpunt voor de bewoners. De wijkinspecteurs willen hiervoor zorgen door zoveel mogelijk in de verschillende wijken aanwezig te zijn en er toezicht te houden. In iedere gemeente van onze politiezone is er eveneens een wijkcommissariaat aanwezig.

De dienst Onthaal vangt de burgers op en staat burgers te woord die zich in persoon, telefonisch of schriftelijk tot onze politiediensten wenden. Je kan bij deze collega's terecht voor aangifte van verlies en/of diefstal, fietsdiefstal, vandalisme, gevonden voorwerpen, ...

Dienst Interventie

De kerntaak van de interventieploegen is om een snel en kwalitatief antwoord te bieden op dringende 101-oproepen. De interventieploegen gaan bij elke dringende oproep onmiddellijk ter plaatse, leveren bijstand waar nodig en garanderen een maximale zichtbaarheid en aanspreekbaarheid door te patrouilleren binnen ons grondgebied. Daarnaast staan zij ook in voor tal van bijkomende opdrachten zoals:

 1. Uitvoeren van preventief toezicht en preventieve controles
 2. Deelnemen aan grootschalige acties
 3. Uitvoeren van verkeersregeling
 4. Bijstand leveren inzake openbare ordediensten
 5. ...

Dienst Sociale Politie

De dienst Sociale Politie vormt de brug tussen de hulpverlening, het gerechtelijk apparaat en het slachtoffer en zijn omgeving. Deze dienst staat in voor de coördinatie van de slachtofferbejegening in onze zone. Daarnaast voorzien ze een hercontactname na een tussenkomst om slachtoffers extra informatie te verschaffen of het slachtoffer alsnog in contact te brengen met de hulpverlening. Tot hun takenpakket behoort ook:

 1. Opvolgen project intrafamiliaal geweld
 2. Referentiepersoon voor discriminatie en haatmisdrijven
 3. Referentiepersoon voor de scholen
 4. Verontrustende opvoedingssituaties

Dienst Lokale Recherche

De dienst Lokale Recherche focust zich op alle ernstige, delicate en complexe gerechtelijke onderzoeken. Wanneer een misdrijf verder onderzoek vraagt, wordt er dus beroep gedaan op deze dienst. Zij clusteren hun onderzoeken binnen drie teams; team personen/ zeden, team drugs en team eigendommen (inbraken, computercriminaliteit, …).

Dienst Verkeer

De dienst Verkeer staat in voor het voeren van preventieve en repressieve acties en toezichten met als doel een vlot en veilig verkeer te verkrijgen op alle wegen in de politiezone. Concreet doen zij controles op snelheid, alcohol, zwaar vervoer, gordeldracht, bellen achter het stuur,… De medewerkers van deze dienst zijn gespecialiseerd in alle aspecten van de verkeersmaterie. Daarnaast plannen zij regelmatig sensibiliseringsacties rond verkeersveiligheid. Tevens verlenen ze verkeerstechnisch advies aan de lokale besturen en vertegenwoordigen ze de politie in de diverse verkeersraden.

Operationeel Team

Het operationeel team is verantwoordelijk voor o.a. volgende deelaspecten van het politiewerk:

 • Afwezigheidstoezichten
 • AMS (ANPR Managed Services)
 • BIN's (Buurtinformatienetwerken)
 • Diefstalpreventieadvies
 • LIK (Lokaal Informatiekruispunt)
 • Openbare orde & evenementen
 • RIR – management (Informatierapport)
 • Voetbalwedstrijden
 • Wapens
 • ...

   
 • Contacteer het Operationeel Team