Diensten

Onze politiezone bestaat uit drie grote directies namelijk de directie Operaties, de directie Beleid Beheer en Ontwikkeling en de directie Ondersteuning. Zij staan in voor de dagelijkse werking van onze politiezone onder leiding van de korpschef.