Diensten

Onze politiezone bestaat uit drie grote directies namelijk de directie Operaties, de directie Beleid Beheer en Ontwikkeling en de directie Ondersteuning. Zij staan in voor de dagelijkse werking van onze politiezone onder leiding van de korpschef.

De directie Beleid, Beheer en Ontwikkeling omvat het diensthoofd, het beleidteam (communicatie & strategische analyse), het functioneel beheer en het secretariaat. Naast de algemene leiding van de directie omvatten de taken onder meer:

  • Beleidsmatige initiatieven ontwikkelen op korpsniveau.
  • Organisatie, planning en coördinatie van de diensten eigen aan de directie.
  • Begeleiden en evalueren van externe stagiairs.

De directie Ondersteuning staat onder leiding van de secretaris/directiehoofd Ondersteuning en omvat de dienst Personeel en de dienst Logistiek & Financiën.

De directie Operaties staat in voor de planning en de coördinatie tussen de verschillende operationele diensten. De directie Operaties bestaat naast de algemene leiding uit volgende diensten:

Wil je een visueel overzicht van onze directies en diensten? Bekijk hier het organogram van onze politiezone.