Zonale Veiligheidsraad

In elke politiezone wordt een zonale veiligheidsraad opgericht waarbinnen een systematisch overleg wordt georganiseerd tussen de burgemeester(s), de procureur des Konings, de korpschef van de lokale politie en de bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie of zijn afgevaardigde.

Opdrachten

De opdrachten van de zonale veiligheidsraad zijn de volgende:

  • Het bespreken en de voorbereiding van het 6-jaarlijks zonaal veiligheidsplan;
  • Het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie;
  • Het evalueren van de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.