Korpschef

De leiding van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem is toevertrouwd aan eerste hoofdcommissaris Benny Van Wabeke.

Als korpschef is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid, meer bepaald de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan. Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.