Politiecollege

Het politiecollege oefent de bevoegdheden uit inzake de organisatie en het beheer van het lokaal politiekorps en kan worden beschouwd als de tegenhanger van het college van burgemeester en schepenen in een gemeente.

Politiecollege

Het politiecollege van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem is als volgt samengesteld:

  • Burgemeester Jan Vermeulen (voorzitter politiecollege)
  • Burgemeester Simon Lagrange (lid politiecollege)
  • Burgemeester Kim Martens (lid politiecollege)

De korpschef staat in voor de voorbereiding van de dossiers die aan het politiecollege worden voorgelegd en woont de vergaderingen dan ook bij. Als secretaris van zowel het politiecollege als de politieraad werd eerste adviseur Ward Den Tandt aangesteld.

V.l.n.r.: Kim Martens, Jan Vermeulen, Simon Lagrange