Directie Beleid, Beheer & Ontwikkeling

De directie Beleid, Beheer en Ontwikkeling omvat het diensthoofd, het beleidteam (communicatie & strategische analyse), het informaticateam en het gerechtelijk bureel. Naast de algemene leiding van de directie omvatten de taken onder meer:

Beleidteam

Communicatieadviseur

 • Staat in voor de interne en de externe communicatie van de politiezone.
 • Staat in voor het uitwerken van de communicatiestrategie.
 • Dagelijkse communicatie met de pers.
 • Beheert de website en de sociale mediakanalen.
 • Contacteer de communicatieverantwoordelijke

Strategisch analist

 • Adviseert de korpschef inzake de beleids- en operationele keuzes.
 • Volgt de actieplannen van het zonaal veiligheidsplan op.
 • Staat in voor de analyses inzake het nieuw zonaal veiligheidsplan.
 • Contacteer de strategisch analist

Informaticateam

 • Het informaticateam is verantwoordelijk voor de hard- & software binnen de politiezone
 • Als onderdeel van het informaticateam zorgt het Functioneel Beheer voor de correcte voeding van de databanken en seiningen.
 • Contacteer het informaticateam

Gerechtelijk Bureel

 • Het Gerechtelijk Bureel is het administratieve hart van de politiezone.
 • Beheer van de inkomende en uitgaande briefwisseling en kantschriften.
 • Beheer van de postverzending
 • Steun aan de operationele medewerkers door het verwerken van onmiddellijke inningen, snelheidsovertredingen, processen-verbaal van waarschuwing, GAS-dossiers
 • APO-bureel (Ambtshalve Politioneel Onderzoek):
  • Welbepaalde dossiers worden volledig in eigen beheer afgehandeld. Na afhandeling wordt het dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die beslist over de verdere opvolging.
  • Kwaliteitscontrole en verzending van alle processen-verbaal
 • Contacteer het gerechtelijk bureel