Directie Beleid, Beheer & Ontwikkeling

De directie Beleid, Beheer en Ontwikkeling omvat het diensthoofd, het beleidteam (communicatie & strategische analyse), het functioneel beheer en het secretariaat. Naast de algemene leiding van de directie omvatten de taken onder meer:

 • Beleidsmatige initiatieven ontwikkelen op korpsniveau.
 • Organisatie, planning en coördinatie van de diensten eigen aan de directie.
 • Begeleiden en evalueren van externe stagiairs.

Beleidteam

Communicatie-adviseur

 • Staat in voor de interne en de externe communicatie van de politiezone.
 • Staat in voor het uitwerken van de communicatiestrategie.
 • Dagelijkse communicatie met de pers.
 • Beheert de website en de sociale mediakanalen.
 • Contacteer de communicatieverantwoordelijke

Strategisch analist

 • Adviseert de korpschef inzake de beleids- en operationele keuzes.
 • Volgt de actieplannen van het zonaal veiligheidsplan op.
 • Staat in voor de analyses inzake het nieuw zonaal veiligheidsplan.
 • Contacteer de strategisch analist

Functioneel beheer

 • Staan in voor het beheren van de digitale en informaticasystemen in onze politiezone.
 • Zorgen voor de correcte voeding van de politionele databanken.
 • Contacteer het functioneel beheer

Secretariaat

 • Administratieve hart van de politiezone.
 • Beheren van de in- en uitgaande briefwisseling en gerechtelijke stukken.
 • Bieden steun aan de operationele medewerkers door het opvolgen van de gerechtelijke dossiers en het uittikken van processen verbaal.
 • Contacteer het secretariaat