Europese dag van het slachtoffer - 22/02

Vandaag is het Europese Dag van het Slachtoffer. Op deze dag vragen organisaties uit heel Europa aandacht voor de rechten van slachtoffers en hun naasten. 

 

Slachtofferbejegening

Op de website www.slachtofferzorg.be vinden slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en aanslagen informatie op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. Ook naasten van slachtoffers en getuigen kunnen er voor informatie en ondersteuning terecht.

Complexe materie, gebundeld op één plaats

Slachtofferzorg is een complexe materie. Het is een globale term waaronder onder meer slachtofferbejegening (door de politie), slachtofferhulp (door de Centra voor Algemeen Welzijn) en slachtofferonthaal (door de justitiehuizen) vallen. Maar wat is het verschil en wie kan waar terecht? De website slachtofferzorg.be bundelt alle informatie op één locatie.

Wat is slachtofferbejegening?

Slachtofferbejegening bestaat uit het verlenen van opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer. Slachtofferbejegenaars zijn getraind in het brengen van slecht nieuws, bijstaan van na(ast)bestaanden en doorverwijzen naar de juiste diensten en hulporganisaties.

Binnen onze zone is er een groep van 12 collega's die opgeleid zijn als slachtofferbejegenaar. Dit wil zeggen dat zij zich - naast hun dagdagelijkse taken - gespecialiseerd hebben in de slachtofferbejegening. In 2023 stonden zij in voor 73 interventies in het kader van slachtofferbejegening.

Hoewel alle politie-inspecteurs de basisregels kennen om slachtoffers bij te staan - zij komen immers meestal het eerst met hen in contact - kunnen zij bij ernstige ongevallen of criminaliteit beroep doen op dit gespecialiseerd team.