Resultaten winterBOB 2023 - 2024

Wie rijdt, drinkt niet. De resultaten van de winterBOB 2023-2024 zijn er en je kan ze hieronder terugvinden. Met trots kunnen we zeggen dat er nooit eerder dergelijke hoge controlecijfers werden behaald! Een dikke pluim voor onze collega's dus!

WinterBOB

De voorbije winterBOB vond plaats van 25 november 2022 tot 30 januari 2023. Zowel tijdens de zomer als in de winter werden opvallend meer controles gedaan. 

  • Ten aanzien van de vorige wintereditie treedt er een stijging op van het aantal uitgevoerde tests van 26 % of 986 meer afgenomen ademtesten.
  • Als we onszelf vergelijken met andere politiezones categorie 3 voeren we - zoals steeds - bijna dubbel zoveel ademtesten uit.

Nog enkele andere nuttige weetjes:

  • Het percentage positieven (alarm + positief) is zowel tijdens de zomer- als wintercampagne 2023 relatief sterk afgenomen. Bij de zomer BOB 2023 lag het percentage positieve test hoger in de zone dan het Oost-Vlaamse gemiddelde en bij de winter BOB 2023 licht lager.

  • Tijdens de winter BOB 2023 werden er relatief weinig ademtests afgenomen tijdens de weeknachten maar fors meer tijdens de weekendnachten. Bij de winter BOB 2023 werden voor het eerst sinds de fusie meer alcoholcontroles uitgevoerd tijdens het weekend dan tijdens de week.

  • Jaar na jaar liggen de percentages “positieve” ademtests het hoogst tijdens nachtelijke testafnames met een focus op de weekendnachten. Voor zowel de zomer- als de wintercampagne van 2023 zien we echter voor alle dagdelen een afname van het aantal positieve alcoholtests.