Wie drinkt, rijdt niet - start BOB-campagne

'Er hoeft maar één BOB te zijn’, met dit speciaal voor de gelegenheid geschreven lied draagt Helmut Lotti via radiospots en via sociale media deze winter de boodschap van de BOB-campagne uit. De Belgische bestuurders blijven immers nog te vaak tellen hoeveel ze mogen drinken. 

BOB

Ondanks de dalende trend in het aantal positieve tests de voorbije campagnes, geeft een kwart van de bestuurders namelijk aan in de laatste maand gereden te hebben wanneer ze mogelijk te veel gedronken hadden. Zoals steeds zullen wij tot eind januari in onze politiezone controleren op alcohol achter het stuur. De boodschap van de affiches zal ook te zien langs de Vlaamse snelwegen met als slogan: ‘Wie drinkt, rijdt niet’.

12 ongevallen per dag onder invloed van alcohol

Ondanks de daling van het aantal bestuurders onder invloed tijdens de BOB-controles waren er in de eerste 9 maanden van dit jaar toch nog 3.027 ongevallen met een bestuurder onder invloed. Dat zijn er 12 per dag of 1 ongeval elke twee uur met een bestuurder onder invloed. Dat aantal ligt wel iets lager dan vorig jaar over dezelfde periode. Voor het hele jaar 2022 werden er in totaal 4.091 ongevallen met een bestuurder onder invloed vastgesteld. In totaal was bij 7% van de letselongevallen nog een bestuurder onder invloed betrokken. 10 jaar geleden was dat nog 10%. Het percentage bestuurders dat na een ongeval getest wordt op alcohol is in die periode ook gestegen van 59 naar 82%. Botsen is blazen wordt dus steeds meer een realiteit op het terrein.

Belgische bestuurder blijft te vaak tellen

De wettelijke alcohollimiet is ons land 0,5 promille. Het blijft voor veel mensen moeilijk om in te schatten hoeveel alcoholische dranken je kan drinken vooraleer je die limiet bereikt. Bovendien verschilt de opname van alcohol immers van persoon tot persoon en is die ook afhankelijk van factoren zoals vermoeidheid, stress, etc.

Te veel Belgische bestuurders blijven speculeren en tellen of ze al dan niet onder de limiet zitten. Uit de grootschalige ESRA-enquête die in 22 Europese landen gehouden werd, gaf 23% van de Belgische bestuurders toe in de afgelopen maand gereden te hebben met de wagen, nadat ze mogelijk boven de limiet zaten. Daarmee doen we het na Luxemburg het slechtste van alle Europese landen.