Openbare orde en evenementen

Frederik de Merodestraat 88

2800 Mechelen

 

Handhaving van de openbare orde is het vrijwaren en, indien nodig, herstellen van de openbare rust, de veiligheid en de gezondheid.

Het gaat hierbij niet enkel om handhaving van de openbare orde tijdens evenementen zoals betogingen, voetbalwedstrijden, lokale festiviteiten,...

 

Cel administratief beheer van evenementen

Deze cel:

  • staat in voor de politionele afhandeling van het evenementenbeheer.
  • adviseert de bestuurlijke overheid en de stads- en gemeentediensten bij het al dan niet goedkeuren van een aanvraag om een evenement te organiseren en over de veiligheidsaspecten verbonden aan deze organisatie.
  • is ze de contactpersoon tussen de bestuurlijke overheid en de stads- en gemeentediensten enerzijds en de verantwoordelijken van de lokale politie anderzijds.

 

Cel Gerechtshof

Deze cel:

  • staat in voor de organisatie van de voorleiding van gedetineerden en aangehouden personen op het gerechtshof in Mechelen.
  • verzorgt de coördinatie van de voorleiding en het transport van gedetineerden vanuit de Mechelse gevangenis naar andere gerechtelijke arrondissementen.
  • fungeert als contactpersoon tussen de lokale politie Rivierenland enerzijds en de griffies van het Parket en de gevangenis anderzijds.

 

Cel bestuurlijke informatie en voetbal

De voetbalcel staat in voor de coördinatie van alle voetbalaangelegenheden, die de openbare orde en rust kunnen beïnvloeden. De dienst bereidt de ordediensten voor, die georganiseerd moeten worden om de thuiswedstrijden van Yellow Red KV Mechelen en Racing Mechelen in goede banen te leiden, en neemt tevens de leiding over deze ordediensten. De dienst werkt nauw samen met beide clubbesturen en hun supportersorganisaties en ondersteunt hen waar mogelijk.

Ze biedt tevens ondersteuning aan alle andere lokale politiekorpsen bij de uitwedstrijden van de Mechelse clubs.

De spotters worden door deze dienst beheerd.

Tot slot staat deze dienst in voor het informatiebeheer inzake voetbal en andere bestuurlijke materies.

Tot slot coördineert de dienst openbare orde en evenementen ook de Hycap-trainingen.