Verkeersdienst

Frederik de Merodestraat 88

2800 Mechelen

 

Voor dringende gevallen kan je steeds (24u/24u en 7d/7d) terecht op het noodnummer 101 of bij onze permanentie via het telefoonnummer 015 464 464.

De dienst verkeer staat met bezorgdheid en permanente aandacht klaar voor:

 • een zo vlot en veilig mogelijk verkeer
 • inzet van mensen en middelen omleidingen en wegenwerken
 • correcte informatieverstrekking op het vlak van zowel de wegcode als gespecialiseerde verkeersthema's

Agenten en inspecteurs van deze afdeling voeren volgende opdrachten uit:

 • dagelijkse verkeersopdrachten zoals
  • parkeerovertredingen, verkeersregeling, controle van uitgezet verkeersmateriaal, toezicht op de belangrijkste schoolroutes, ...
 • dagelijkse verkeerscontroles zoals
  • draagplicht veiligheidsgordel, snelheid, alcohol en drugs in het verkeer, agressief rijgedrag, ...
 • gespecialiseerde verkeerscontroles zoals
  • zwaar vervoer, respecteren van de rij- en rusttijden bij bezoldigd vervoer; overlading, vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR), personenvervoer, ...
  • controle op het rijgedrag van bezorgers van warme en koude maaltijden
 • verkeersonderricht naar aanleiding van
  • deelname aan verkeersveiligheidscampagnes in scholen, bedrijven, verenigingen, verkeersveiligheidsbeurzen, ...
 • ondersteuning van de nationale verkeerscampagnes van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), zoals
  • actie veilig naar school
  • snelheidscampagnes
  • correct dragen van de veiligheidsgordel
  • bescherming van de zwakke weggebruiker
  • eindejaarscampagne "Alcohol in het verkeer" gemeenzaam bekend als de "BOB-campagne"
  • Actie trespassing (controle spooroverwegen)