Het Nationaal Veiligheidsplan

NVP

"Samen, naar de kern van de zaak"

Op 7 juni 2016 werd het Nationaal Veiligheidsplan ( NVP) 2016-2019 officieel voorgesteld.
Dit document wordt om de vier jaar door de ministers van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en van Justitie gepubliceerd en is de leidraad van de politiewerking.

De minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en de minister van Justitie hebben beslist het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019 (NVP), dat normaliter zou aflopen op 31 december 2019, te verlengen met één jaar. Het nieuwe NVP zal hierdoor in werking treden op 1 januari 2022.

Het NVP geeft de bijdrage weer van de geïntegreerde politie aan het veiligheidsbeleid dat door de federale regering wordt bepaald en in de Kadernota Integrale Veiligheid is opgenomen.

Samen, naar de kern van de zaak

De titel van het NVP 2016-2019 'Samen, naar de kern van de zaak' beklemtoont de integrale en geïntegreerde samenwerking: enerzijds de 'geïntegreerde' samenwerking tussen Lokale en Federale Politie en anderzijds de 'integrale' samenwerking tussen de Geïntegreerde Politie en haar partners van de veiligheidsketen.
De Federale Politie, de Lokale Politie en hun partners werken samen om uw veiligheid te waarborgen.

De veiligheidsthema's

In het NVP zijn 10 veiligheidsfenomenen vastgelegd waaraan de politiediensten en alle andere betrokken instanties tijdens de komende vier jaar bijzondere aandacht zullen besteden:

  1. Radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme.
  2. Mensensmokkel en mensenhandel.
  3. Drugs: de professionele en commerciële productie van cannabis, de productie van en handel in synthetische drugs, de import en export van cocaïne, hormonen.
  4. Sociale en fiscale fraude.
  5. Cybercrime en cybersecurity.
  6. Geweldscriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie: intrafamiliaal geweld, seksueel geweld t.a.v. meerderjarigen, seksueel misbruik t.a.v. minderjarigen en discriminatie.
  7. Georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken: rondtrekkende daders en illegale wapenhandel.
  8. Leefmilieu (gelinkt aan fraude): afvalfraude, biodiversiteit, dierenwelzijn en energiefraude.
  9. Verkeersveiligheid.
  10. Overlast: bijdragen tot het verbeteren van de openbare orde (overlast, genegotieerd beheer van de publieke ruimte en illegale transmigratie).

Naast die veiligheidsfenomenen zijn in het NVP ook transversale thema's opgenomen. Deze thema's 'doorkruisen' de veiligheidsfenomenen en vormen aandachts- en actiepunten bij de aanpak van die fenomenen.

NVP

Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019

Integrale versie Vereenvoudigde versie 	Samenvatting Synthesis (english version)
Integrale versie Vereenvoudigde versie Samenvatting Synthesis
(english version)

Veiligheidsbeleid 2016-2019

Kadernota Integrale Veiligheid Samenvatting Kedernotta Integrale Veiligheid Powerpoint presentatie over de NVP en de Kadernota
Kadernota Integrale Veiligheid

Samenvatting Kedernotta
Integrale Veiligheid

Powerpoint presentatie over de NVP en de Kadernota (PPTX, 3 MB)