Laatste nieuws

Naar aanleiding van de nieuwe Covid19-maatregelen die op 25 en 27 juli ll. door de NVR zijn aangekondigd, zullen de gemeenten Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis, in nauwe samenwerking met de politiezone Zuid, belangrijke inspanningen leveren om het bewustzijn aan te wakkeren en de naleving van de maatregelen te controleren, teneinde de verspreiding van het virus te bestrijden en de inwoners van de Zone ZUID te beschermen.