Politieraad

De Politieraad heeft bevoegdheden die kunnen vergeleken worden met deze van de Gemeenteraad, maar slechts op gebied van lokaal politioneel vlak. Het bestaat uit de drie leden van het Politiecollege en uit 27 gemeenteraadsleden, die op een proportionele wijze binnen de drie gemeenten van de zone aangeduid worden. Net als bij het Politiecollege, nemen de Korpschef en de Secretaris van de Politiezone ambtshalve deel aan de zittingen van de Politieraad.

Reglement van inwendige orde van de politieraad

Zittingsduur 2018 - 2024: