Algemeen Politiereglement

Het algemeen politiereglement behelst de opdrachten van de gemeente omtrent de goede werking van de politie onder meer de openbare veiligheid, gezondheid en rust.

De algemene politiereglementen van de 19 Brusselse gemeenten werden volledig herschreven. Vanaf 1 mei zullen de 19 gemeenten een eenvormig algemeen politiereglement hebben.

Dit algemeen politiereglement bestaat uit 122 artikels. Vanaf artikel 123 kunnen specifieke artikels per gemeente bijgevoegd worden.