Zonaal Veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan omhelst de prioriteiten van onze zone aangaande veiligheid en ontwikkeling van de organisatie voor een periode van vier jaar. Het is meer dan een eenvoudige visie, dit document is onze referentie voor de veiligheidswerking binnen onze zone.

Gelieve hier het Zonaal Veiligheidsplan 2014 - 2017 te vinden en hier het addendum dat het Zonaal Veiligheidsplan verlengt tot 2019.

Eind maart 2020 keurde het Ministerie van Veiligheid en Binnenlandse Zaken het nieuwe ZVP 2020-2025 van de politiezone Zuid goed.