Zonaal Veiligheidsplan

Het zonaal veiligheidsplan is een beleidsinstrument ter beschikking van de lokale politie. Het biedt de mogelijkheid om op een gestructureerde manier het werk voor de komende zes jaren te organiseren. Dit plan moet de prioriteiten van het nationaal veiligheidsplan, het regionaal veiligheids- en preventieplan en de lokale noden integreren, rekening houdend met de beschikbare politionele middelen.