Politiecollege

Het dagelijks bestuur van de Politiezone is in handen van het Politiecollege. Het Politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de zone. De Korpschef en de Secretaris van de Politiezone nemen ambtshalve deel aan de zittingen van het Politiecollege.