Politiecollege

Het dagelijks bestuur van de Politiezone is in handen van het Politiecollege. Het Politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de zone. De Korpschef de Secretaris van de Politiezone nemen ambtshalve deel aan de zittingen van het Politiecollege.

Het dagelijks bestuur van de Politiezone is in handen van het Politiecollege. Het Politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de zone. De Korpschef de Secretaris van de Politiezone nemen ambtshalve deel aan de zittingen van het Politiecollege.