Over ons

De Politieraad heeft bevoegdheden die kunnen vergeleken worden met deze van de Gemeenteraad, maar slechts op gebied van lokaal politioneel vlak. Het bestaat uit de drie leden van het Politiecollege en uit 27 gemeenteraadsleden, die op een proportionele wijze binnen de drie gemeenten van de zone aangeduid worden. Net als bij het Politiecollege, nemen de Korpschef en de Secretaris van de Politiezone ambtshalve deel aan de zittingen van de Politieraad.

Het dagelijks bestuur van de Politiezone is in handen van het Politiecollege. Het Politiecollege is samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de zone. De Korpschef de Secretaris van de Politiezone nemen ambtshalve deel aan de zittingen van het Politiecollege.

 

Missie:

De missie van de politiezone Zuid is de veiligheid van de burgers te waarborgen. Ze waakt, onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de overheden die door of krachtens de wet hiervoor zijn aangewezen, over en draagt bij tot de bescherming van de vrijheden en individuele rechten, alsook tot de democratische ontwikkeling van de maatschappij.

Ze voert haar missies uit rekening houdend met de principes van de gemeenschapsgerichte politiezorg, in samenwerking met al haar publieke en private partners.

Het algemeen politiereglement behelst de opdrachten van de gemeente omtrent de goede werking van de politie onder meer de openbare veiligheid, gezondheid en rust.

De algemene politiereglementen van de 19 Brusselse gemeenten werden volledig herschreven. Vanaf 1 mei zullen de 19 gemeenten een eenvormig algemeen politiereglement hebben.

Dit algemeen politiereglement bestaat uit 122 artikels. Vanaf artikel 123 kunnen specifieke artikels per gemeente bijgevoegd worden.

Het zonaal veiligheidsplan omhelst de prioriteiten van onze zone aangaande veiligheid en ontwikkeling van de organisatie voor een periode van vier jaar. Het is meer dan een eenvoudige visie, dit document is onze referentie voor de veiligheidswerking binnen onze zone.