Nieuws

BOB-affiche

In het kader van een studie m.b.t. "een cartografie van de polarisatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" voert de VZW Socaba in opdracht van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) een bevolkingsonderzoek uit op het grondgebied van het Brussels Gewest en dus ook in onze politiezone.
LOGO STR
Deze bevraging zal plaatsvinden in de 3 gemeenten van onze zone tijdens de volgende periodes:
Vorst: 16/09 - 19/09
Anderlecht: 19/09 - 28/09
Sint-Gillis: 29/09 - 02/10

Laat uw hond nooit achter in de wagen bij warm weer

Elke zomer sterven honden omdat hun baasjes hen alleen in de auto achterlaten (bij warm weer). De auto verandert al snel in een snikhete oven en het dier sterft een langzame en pijnlijke dood. In direct zonlicht loopt de temperatuur in een wagen immers al snel op tot boven de 50°C. Met andere woorden: het autoraam een beetje open laten staan, brengt weinig soelaas. Echter, met de juiste informatie en door opmerkzaam te blijven, is het gemakkelijk om dergelijke tragedies te vermijden.

Naar aanleiding van de nieuwe Covid19-maatregelen die op 25 en 27 juli ll. door de NVR zijn aangekondigd, zullen de gemeenten Anderlecht, Vorst en Sint-Gillis, in nauwe samenwerking met de politiezone Zuid, belangrijke inspanningen leveren om het bewustzijn aan te wakkeren en de naleving van de maatregelen te controleren, teneinde de verspreiding van het virus te bestrijden en de inwoners van de Zone ZUID te beschermen.