Politieraad van 27 mei 2024

De Politieraad vergadert op maandag 27 mei om 18u30 in het gemeentehuis van Sint-Gillis, Maurice Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis.

De openbare agenda is te raadplegen in de bijlage.

De vergadering is openbaar.

Saint-Gilles

Overeenkomstig artikel 25/4 WGP worden, behalve in spoedeisende gevallen plaats, dag, tijdstip en agenda van de vergaderingen van de politieraad ter kennis gebracht van het publiek door aanplakking in de gemeentehuizen en in het hoofdcommissariaat, en door de bekendmaking ervan op de website van de Politiezone.  

Labels