AQ VEILIGHEIDSMONITOR 2021

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsbevraging over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal wordt u als burger bevraagd over uw onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, preventie, het slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Het initiatief wordt georganiseerd door de Federale Politie in samenwerking met Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

WAT ?

- Grootschalige bevolkingsbevraging omtrent veiligheid, buurtproblemen, slachtofferschap, preventie en politiewerking

- Sinds 1997 om de twee jaar (telefonisch) sinds 2011 via internet en post en sinds 2018 om de drie jaar

- Zowel resultaten op nationaal niveau als voor een groot deel van de politiezones/gemeenten 

 

WIE?

- Organisator: Federale Politie in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken (Veiligheid & Preventie, SLIV) en de lokale besturen (politiezones en gemeenten)

- Deelnemers: Inwoners van België ouder dan 15 jaar die een brief hebben ontvangen dmv gestratificeerde toevalsteekproef (leeftijd en geslacht: proportioneel aandeel in gemeente)

- 132 politiezones (van 185) doen mee en 163 gemeenten, de overige gemeenten/pz zitten in federale steekproef

- Per zone/gemeente: min. 1400 verzendingen, in totaal bijna 400.000 vragenlijsten verstuurd

 

HOE?

- Enveloppe in hun brievenbus met vragenlijst en brief met uitleg

- Deelname kan online (via toegangstoken op de brief) of terugzenden via gratis gefrankeerde enveloppe. LIEFST online deelname : makkelijk, snel en minder kans op fouten.

- STEEKPROEF: willekeurig getrokken uit Rijksregister onder strikte voorwaarden van Privacycommissie 

- ANONIEM: antwoorden of tokens kunnen niet gelinkt worden aan respondent=VOLLEDIG ANONIEM en gegevens worden volledig vertrouwelijk behandeld

 

WAAROM?

- Informatie van de burgers omtrent hun perceptie omtrent veiligheid, slachtofferschap, politiewerking... voor het veiligheidsbeleid (federale, zonale en lokale veiligheidsplannen)

- Want men wil rekening houden met de noden en behoeften van de bevolking: wat kan er beter?

 

WANNEER?

- START: verzending 14 en 15 oktober 2021, in de bus in de week van 18 oktober 2021

- EINDE: eind november 2021

- RESULTATEN: midden 2022 via de politiezone, gemeente of Federale Politie (website, pers,..)

Enkel voor FACILITEITsgemeenten: Burgers kunnen vragenlijst opvragen in de andere landstaal via u (een aantal vragenlijsten in de andere landstaal zijn naar uw gemeente/zone verzonden aan de contactpersoon. Ook het callcenter van BiZa beschikt over vragenlijsten in de andere landstaal). Deze dient per post aan de aanvrager te worden verzonden: OPVRAGEN NAAM en ADRES. Aarzel niet de burger door te verwijzen naar de online-enquête die beschikbaar is in het Frans, Nederlands, Duits en Engels.