Jaarverslag 2019

Onze politiezone schenkt voortdurend aandacht aan de kwaliteit van haar dienstverlening, waarbij we streven naar goede relaties en tevredenheid van burgers en bestuur.
We weten dat dit niet vanzelf gaat. Er is een vonkje fierheid nodig, en een flits van schittering om de sprong te maken - van wat gewoon is, naar wat buitengewoon is. Bij ons tracht iedereen deze sprong te maken. Dit hebben we te danken aan ons 540 koppig team, mannen en vrouwen, die zich elke dag inzetten voor uw veiligheid. Veiligheid in de wijken, veiligheid in de winkelcentra, veiligheid in het verkeer, veiligheid van de medewerkers, kortom de maatschappelijke veiligheid.

Als politiezone willen we een organisatie zijn die in beweging blijft. We leven immers in een wereld waarin ontwikkelingen en trends elkaar steeds sneller opvolgen en in een samenleving die meer en meer digitaal verbonden is en gekenmerkt wordt door innovatie.
Ook dit jaar kijken we met een frisse blik naar de resultaten van 2019 met als titel “We weten dat dit niet vanzelf gaat”. Naast het overzicht van onze resultaten treft U in dit jaarverslag ook een aantal highlights van 2019 aan.

We wensen U alvast veel leesgenot!.

Bijlage
RA 19 NL.pdf (13.37 MB)